Владимировци
Кметство с.

Кметство с.Владимировци

Кмет: Кемал Кадир
Секретар:
Тел No:
Факс No:
Адрес:


Picture

Основно училище "Христо Ботев"
с.Владимировци

Директор: Айсел Ахмед Азис
Тел No:
+359 (0)8375 219
Факс No: +359 (0)8375 219
Адрес: ул."Христо Ботев" No 1, 7440 Владимировци, Община Самуил
Е-mail: hristo_botev_vladmirovtsi@abv.bg
ОУ "Хр.Ботев" "" е основно (І - VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна - само сутрин

Читалище

Читалище "Иван Вазов"
с.Владимировци

Адрес: с.Владимировци, ул."Хаджи Димитър" № 217; Село Владимировци
Читалище Иван Вазов е действащо читалище, регистрирано под номер 2591 в Министерство на Културата на Република България
Дейности: Група за изворен фолклор-20; Курс по английски език- 2 групи,34 ученика; библиотека - 8616

 

Целодневна Детска Градина "Радост"
с.Владимировци

Директор: Ханифе Шефкетова Тефик
Тел No: +359 (0)8375 314
Факс No:
Адрес:
"Христо Ботев" No 2, 7236 Владимировци, Община Самуил
ЦДГ "Радост" е целодневна детска градина с общинско финансиране.